AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI nr 4/2020

Raport bieżący ESPI nr 4/2020

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji oraz zajęciach wierzytelności.

Raport bieżący ESPI nr 3/2020

Raport bieżący ESPI nr 3/2020

Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego oraz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Raport bieżący EBI nr 4/2020

Raport bieżący EBI nr 4/2020

Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.

 ESPI 2/2020

ESPI 2/2020

Zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

Raport bieżący EBI nr 3/2020

Raport bieżący EBI nr 3/2020

Korekta harmonogramu przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku opublikowanego w raporcie bieżącym EBI nr 2/2020

Raport bieżący EBI 2/2020

Raport bieżący EBI 2/2020

Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku

Raport bieżący ESPI 1/2020

Raport bieżący ESPI 1/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 stycznia 2020 r.

Raport bieżący EBI 1/2020

Raport bieżący EBI 1/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 stycznia 2020r.

Raport bieżący ESPI 15/2019

Raport bieżący ESPI 15/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący EBI 12/2019

Raport bieżący EBI 12/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia