Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 r., na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka uzyskała dostęp do systemu Elektronicznej Bazy Informacji ("EBI"). 

W związku z powyższym Spółka rozpocznie przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku 
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartosz Poliński - Prezes Zarządu
Piotr Góralczyk - Członek Zarządu