Oświadczenie Fachowcy.pl Ventures S.A. w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje oświadczenie Spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu