Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 - w dniu 14 lutego 2013 roku
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 - w dniu 15 maja 2013 roku
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 - w dniu 14 sierpnia 2013 roku
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 - w dniu 14 listopada 2013 roku

- Raport okresowy roczny za 2012 rok - w dniu 28 maja 2013 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu