Harmonogram raportów okresowych 2014

 

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:


- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 r. - 14 lutego 2014 roku;

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 r. - 15 maja 2014 roku;

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 r. - 14 sierpnia 2014 roku;

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 r. - 14 listopada 2014 roku.

- raport okresowy roczny za 2013 r. - 30 maja 2014 roku;


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu