Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13 lutego 2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 roku;

- raport okresowy roczny za 2014 r. - 2 czerwca 2015 roku.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu