Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Emitenta przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 r. 
2. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku - 16 maja 2015 r. 
3. Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku - 16 sierpnia 2016 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 r.

Raport roczny za 2015 rok – w dniu 31.05.2016 r. 

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany powyższych dat będą przekazywane w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż 2 dni przed planowanym terminem publikacji raportu okresowego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu