Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 07 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna, ul. Sienna 86, lokal 1, 00-815 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Emitenta przesyła pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

26139600_FAV_NWZA_ogloszenie_2017_01_11-0.pdf

26139600_FAV_NWZA_pelnomocnictwo_formularz_2017_01_11v06-2.pdf

26139600_FAV_NWZA_projekty_uchwal_2017_01_11-1.pdf