Informacja o planach głównego akcjonariusza Emitenta


W nawiązaniu do publikacji prasowych Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent" lub "Spółka") oświadcza, iż uzyskał od akcjonariusza większościowego Emitenta informacje na temat jego koncepcji odnośnie wykorzystania potencjału Emitenta w zakresie rozpoczęcia działalności e-commerce. W ocenie Zarządu przedstawiona przez akcjonariusza większościowego koncepcja jest interesująca i nie wymaga nakładów po stronie Emitenta, a korzyści dla akcjonariuszy oraz Spółki, wynikające z jej realizacji mogą być znaczące. Zarząd informuje, iż po dokładnej analizie tej koncepcji i zbadaniu możliwości jej realizacji, podejmie ewentualnie działania mające na celu jej realizację. O podjęciu takich działań Zarząd będzie informował akcjonariuszy z pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu