Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowcy.pl. Ventures S.A.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej. 

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Piotra Surmackiego (raport bieżący EBI nr 6/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 kwietnia 2013 roku postanowiło powołać na Panią Olgę Podzińską na członka Rady Nadzorczej. 

Olga Podzińska - uzyskała dyplom BA uczelni Oxford Brookes University na kierunku Marketing i Reklama, a następnie ukończyła Wydział Zarządzania Polish Open University, na kierunku Komunikacja strategiczna w marketingu. Od 2008 roku związana z rynkiem nowych technologii, posiada kilkuletnie doświadczenie we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów i usług, w tym także budowaniu i motywowaniu zespołów pracowniczych. Współpracowała m.in. przy projektach Spółek ProxyAd S.A., Way2traffic Polska S.A. oraz Reklamofon.pl S.A.

W związku powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej wygląda następująco: 
1. Daniel Brodowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Marcin Kasza - Członek Rady Nadzorczej
3. Olga Podzińska - Członek Rady Nadzorczej
4. Artur Surmacki - Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Stępień - Członek Rady Nadzorczej


Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku uchwałą nr 2/4/2013 Rada Nadzorcza dokonała wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Daniela Brodowskiego. 


Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu