FACHOWCY.PL VENTURES S.A. raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2013

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2013

Załączniki:

FAV_raport jednostkowy roczny_2013_2014-06-14.pdf
FAV_sprawozdanie finansowe_2013_2014-06-13.pdf
FAV_sprawozdanie z działalności_2013_2014-06-13.pdf
FAV_opinia z badania sprawozdania_2013.pdf 
FAV_dobre praktyki_2014-06-14.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu