FACHOWCY.PL VENTURES S.A. raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2014

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2014.
 

Załączniki:

FAV_Raport-roczny-jednostkowy_2014_2015-06-10-2.pdf 
FAV_Zalacznik1_Sprawozdanie-Finansowe_2014_2015-06-10.pdf 
FAV_Zalacznik2_Sprawozdanie-Zarządu_2014_2015-06-10.pdf 
FAV_Zalacznik3_Opinia-i-raport-bieglego-rewidenta_2014_2015-06-10.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu