KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ FACHOWCY.PL ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w nawiązaniu do raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku, opublikowanego raportem numer 7/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu komentarz do skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za IV kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 26484464_FAV_komentarz_do_wynikow_Q42016_2017-02-23_v07-0.pdf