Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport kwartalny za 1 kwartał 2013 roku

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartalny 2013 roku.

Podstwa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"  
 

Załączniki:

Fachowcy_raport_za_I_kwartal_2013_2013-05-15_final.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu