Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że dokonano zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok.
Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 30 czerwca 2014 roku, a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 9/2015, dnia 10 czerwca 2014 roku.
Przyczyną zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 r. jest nieotrzymanie przez Fachowcy.pl Ventures S.A. w terminie opinii od biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu