Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 lutego 2016 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1129. W styczniu 2016 liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 71. Dla porównania przed rokiem (1 lutego 2015 r.) liczba klientów wynosiła 172, a w styczniu 2015 liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 33. Całkowita liczba klientów netto (uwzględniając rezygnacje) wzrosła w tym okresie o 656%, a sprzedaż miesięczna r/r o 115%.

Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Intencją Zarządu jest cykliczne podawanie do wiadomości publicznej liczby klientów Spółki w ujęciu miesięcznym. Powyższe informacje będą przekazywane do 10 dnia następującego po zakończeniu każdego miesiąca.

Podstawa prawna

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu