Wyznaczenie ostatniego i pierwszego dnia notowania

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 27 marca 2012 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 280/2012 w sprawie wyznaczenia na dzień 28 marca 2012 roku ostatniego dnia notowania 1.105.455 praw do akcji serii B oraz wyznaczenia na dzień 29 marca 2012 roku pierwszego dnia notowania 3.150.000 akcji serii A oraz 1.105.455 akcji serii B.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu