Korekta oraz uzupełnienie raportu bieżącego 11/2014

W dniu 19 czerwca 2014 roku Emitent opublikował raport bieżący dotyczący zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki. ZWZ zostało zwołane na dzień 14 lipca 2014 roku na godzinę 16 w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski sp.p ul. Bagno 2 lok 194, 00-112 Warszawa. 
W pierwotnej wersji raportu zostały załączone uszkodzone pliki pdf zawierające treść ogłoszenia, projekt uchwał oraz wzór formularza.  
W związku z powyższym Emitent przekazuje poprawne pliki dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załącznik:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza
4/ Formularz pełnomocnictwa


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na ryn-ku NewConnect".

 

Załączniki:

FAV_fomularz pełnomocnictwa.pdf 
FAV_ZWZ - projekty uchwał -2013.pdf 
FAV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 
FAV_formularz głosowania przez pełnomocnictwa.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu