Treść uchwał podjętych na NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A. obradującym w dniu 17 czerwca 2015 roku

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na NWZA Spółki obradującym w dniu 17 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu