Raport okresowy roczny jednostkowy za rok obrotowy 2016

Zarząd spółki Fachowcy. pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu rocznego jednostkowego za 2016 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Sprawozdanie finansowe spółki
Sprawozdanie z działalności
Opinia z badania sprawozdania finansowego
Raport roczny jednostkowy