Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. ( Emitent) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2012 roku do Zarządu Emitenta wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na termin w dniu 22 maja 2012 roku, zgłoszone przez akcjonariusza ProxyAd S.A., posiadającego 58 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść żądania zwołania walnego zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

ProxyAd_Fachowcy_zadanie zwolania NWZ_2012-04-19.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu