Korekta i uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2014

W dniu dziejszym, tj 15 lipca 2014 roku Emitent opublikował raport bieżący zawierajacy uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonriuszy. 
W pierwotnej wersji raportu zostały załączone uszkodzone pliki pdf zawierające treść pojętych uchwał.

W związku z powyższym Emitent przekazuje poprawne pliki dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7),8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Załączniki:

Fachowcy.Pl Ventures_Zwyczajne_za 2013_2014-07-14.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu