Korekta raportu 13/2015

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przesyła omyłkowo niezałączony do raportu numer 13/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. plik zawierający treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A., które obradowało w dniu 17 czerwca 2015 r.

W związku z powyższym niniejsza korekta raportu 13/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. stała się niezbędna. 
 

Załączniki:

FAV_NWZA_podjęte_uchwały_2015_05_18v01md.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu