Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2016

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport roczny skonsolidowany