Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport pierwszy kwartal 2012_2012-05-15.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu