Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, o powzięciu w dniu 22 lipca 2014 roku wiadomości o dokonaniu w dniu 14 lipca 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego ze zmianą adres siedziby Spółki z dotychczasowego: ul. Zawrat 29, 02-702 Warszawa, na nowy: ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu