Korekta raportu 11/2015

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w raporcie bieżącym numer 11/2015 omyłkowo wskazano jako datę przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego skonsolidowanego datę 30 czerwca 2014 roku, podczas gdy prawidłowa data, która powinna zostać wskazana w raporcie 11/2015, to 30 czerwca 2015 roku.

W związku z powyższym niniejsza korekta raportu 11/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. stała się niezbędna.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu