Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

 

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

21537898_FAV_Raport_skonsolidowany_IV-kw-2015_2016-02-15_final-0.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu