Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 maja 2012 roku w Warszawie .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7),8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

Fachowcy_Protokół z NWZA Fachowcy pl Ventures S A_2012-05-22.pdf

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu