Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 marca 2016 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1195. W lutym 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 73.

Dla porównania przed rokiem (na dzień 1 marca 2015 r.) liczba klientów wynosiła 261, a w lutym 2015 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 45.

Całkowita liczba klientów netto (uwzględniając rezygnacje) wzrosła w tym okresie o 358%, a sprzedaż miesięczna r/r o 62,2%.

Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w lutym 2016 r. wyniosła 213.169,49 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Podstawa prawna

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu