Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2012 informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2012 roku, postanowiło odwołać dotychczasowy skład Rady Nadzorczej tj: 
1/ Kamilę Rejman;
2/ Juana Carlosa Zerdini;
3/ Adama Marcina Osińskiego;
4/ Krzysztofa Tadeusza Bulskiego;
5/ Pawła Osińskiego;
a następnie powołać nowy skład Rady Nadzorczej w osobach:
1/ Kamila Kleniewskiego;
2/ Piotra Surmackiego;
3/ Marcina Kaszę;
4/ Annę Baranowską;
5/ Annę Bodziony.


Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu