Objęcie udziałów w spółce WszelkiePrzepisy.pl Sp. z o.o.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 08 lipca 2015 r. Spółka objęła 20 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy w spółce WszelkiePrzepisy.pl Sp. z o.o. 
Objęte udziały stanowią 33,33 % udziałów w kapitale zakładowym WszelkiePrzepisy.pl Sp. z o.o. Udziały w spółce WszelkiePrzepisy.pl Sp. z o.o. zostały objęte w związku z planowanym przez Spółkę pozyskiwaniem klientów świadczących usługi w branży spożywczej. 

Powyższa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na oczekiwany znaczny wzrost wartości objętych udziałów w przyszłości, a co za tym idzie potencjalny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu