Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że raporty okresowe (jednostkowe) w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:

- raport za IV kwartał 2011 roku - dnia 14 lutego 2012 roku

- raport za I kwartał 2012 roku - dnia 15 maja 2012 roku
- raport za II kwartał 2012 roku - dnia 14 sierpnia 2012 roku
- raport za III kwartał 2012 roku - dnia 14 listopada 2012 roku

- raport roczny za 2011 roku - dnia 15 czerwca 2012 roku


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu