Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport kwartalny za 4 kwartał 2012 roku

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Załączniki:

Fachowcy_raport_za_4_kwartał_2012-12-31_2013-02-14_vfinal.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu