Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2017 roku.

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie przedstawia do publicznej wiadomości harmonogram publikowania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2017 roku:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 r.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 r.

3. Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 10 sierpnia 2017 r.

4. Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 9 listopada 2017 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 – 31 maja 2017 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany powyższych dat przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych będą przekazywane w formie oddzielnego raportu bieżącego zgodnie z §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".