Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za 3 kwartał 2014

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 roku.
 

Załączniki:

Fachowcy_raport_za_IIIQ2014_2014-11-14_final.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu