Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w dniu 04 kwietnia 2017 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Emitenta wykonanych przez NextField Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Zawiadomienie pochodzi od Pana Piotra Surmackiego - Prezesa Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Powiadomienie o transakcji