Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 kwietnia 2017 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.549. W marcu 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 193. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 kwietnia 2016 r. liczba klientów wynosiła 1.258, a w marcu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 80. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła w okresie rocznym o 103%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w marcu 2017 r. wyniosła 605.391 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 kwietnia 2017 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 1008.

Komentarz Dyrektora Sprzedaży Spółki p. Damiana Górki:

W marcu spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. odnotowała rekordową sprzedaż 193 pakietów, zwiększając o 16% poziom sprzedaży w porównaniu do poprzedniego miesiąca, tym samym powiększając ilość obsługiwanych klientów do 2549 firm. Dynamiczny wzrost sprzedaży to efekt kontynuacji działań podnoszących efektywność pracy handlowców, dzięki którym spółka zwiększyła w marcu o 25% produktywność per handlowiec w stosunku do lutego (z 4,05 w lutym do 5,2 w marcu). W porównaniu do marca 2016 Spółka zwiększyła sprzedaż o 154%.