Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2011 r.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że dokonano zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok. 

Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 25 czerwca 2012 roku, a nie jak pierwotnie informowano w raporcie bieżącym nr 2/2012, dnia 15 czerwca 2012 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu