Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie terminowego przekazania raportu w sprawie zmiany harmonogramu publikacji skonsolidowanego rocznego za 2012 rok.

Powodem opóźnienia jest powzięcie przez Emitenta informacji w dniu 24 czerwca 2013 roku o przedłużeniu prac nad opinią oraz raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2012 r.

Podstawa prawna:
pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu