Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że dokonano zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok.

Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 17 sierpnia 2015 roku, a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku, skorygowanym raportem nr 16/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku oraz zmienionym raportem numer 17/2015, z dnia 26 czerwca 2015 roku, oraz raportem numer 20/2015, z dnia 17 lipca 2015 r., dnia 31 lipca 2015 roku.

Przyczyną zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok jest dalsze badanie przez biegłego rewidenta, badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe, dokumentacji księgowej spółki Way2traffic Polska S.A. Niemożność wcześniejszego wykonania badania w zakresie dokumentacji spółki Way2traffic Polska S.A. wynikała z odmowy wydania przez biuro rachunkowe obsługujące spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta (spółkę Way2Traffic Polska S.A.) dokumentów rachunkowych niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego badania, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 20/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.
Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu