Wypłata odsetek od obligacji serii A

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że dnia 02 maja 2017 r. Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za pierwszy okres odsetkowy wyemitowanych obligacji serii A.

Całkowita wartość nominalna wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A wynosi 3.680.000 zł. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5% w skali roku, odsetki od Obligacji wypłacane są co trzy miesiące. Termin wykupu obligacji przypada 24 miesiące od dnia ich przydziału.