Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 maja 2017 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.672. W kwietniu 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 148. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 maja 2016 r. liczba klientów wynosiła 1.325, a w kwietniu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 73. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła w okresie rocznym o 102%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w kwietniu 2017 r. wyniosła 480.222 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 maja 2017 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 910.

Komentarz Dyrektora Sprzedaży Spółki p. Damiana Górki:

W kwietniu spółka Fachowcy.pl powiększyła grono obsługiwanych firm o 148 nowych klientów, zwiększając tym samym portfel do 2672 firm. Sprzedaż w kwietniu była o 103% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale o 24% niższa niż w marcu. Spadek sprzedaży kwiecień vs marzec był spowodowany wyłącznie mniejszą ilością dni roboczych (19 dni roboczych w kwietniu vs 23 dni robocze w marcu) i był wprost proporcjonalny do zmniejszonej ilości dni roboczych, co znajduje odzwierciedlenie w utrzymaniu średniej dziennej ilości sprzedanych pakietów na zbliżonym poziomie (7,8 sprzedanych pakietów dziennie w kwietniu vs 8,5 w marcu). Średnia sprzedaż na handlowca wyniosła w kwietniu 4,2 pakiety vs 5,2 w marcu co oznacza, że mimo iż kwiecień pod względem ilości dni roboczych był o 21% krótszy od marca, to średnia sprzedaż per handlowiec zmniejszyła się jedynie o 19%.