FACHOWCY.PL VENTURES SA raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2012

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2012
 

Załączniki:

FAV_raport jednostkowy za 2012 rok_2013-06-30.pdf 
FAV_Spraowzdanie Zarządu_2013-06-30.pdf
FAV_Sprawozdanie finansowe_2013-06-12.pdf 
FAV_Sprawozdanie Zarzadu_2013-06-12.pdf 
FAV_dobr praktyki_2013-06-30.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu