Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2015, z dnia 18 czerwca 2015 r., w załączeniu do niniejszego raportu przesyła życiorysy Członków Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

FAV_RN_Artur_Surmacki_życiorys_2015_07_31v01md.pdf
FAV_RN_Daniel_Puchalski_życiorys_2015_07_31v01md.pdf 
FAV_RN_Dawid_Sukacz_życiorys_2015_07_31v01md.pdf 
FAV_RN_Grzegorz_Bielowicki_życiorys_2015_07_31v01md.pdf 
FAV_RN_Jarosław_Łukasiewicz_życiorys_2015_07_31v01md.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu