Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 kwietnia 2016 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1.257. W marcu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 80. Dla porównania przed rokiem (na dzień 1 kwietnia 2015 r.) liczba klientów wynosiła 261, a w marcu 2015 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 56. Całkowita liczba klientów netto (uwzględniając rezygnacje) wzrosła w tym okresie o 381,6%, a sprzedaż miesięczna o 42,9%.

Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w marcu 2016 r. wyniosła 179.728,68 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"