Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

FAV_informacja_o_liczbie_akcji_aktualizacja_ZWZA_2016_05_04v01md

FAV_informacja_o_liczbie_akcji_ZWZA_2016_04_22v01md 

 

 

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 31 maja 2016 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczepkowski sp.p. przy ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Emitenta przesyła pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz §6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

FAV_ogloszenie_ZWZA_2016_04_22v01md-0

FAV_pelnomocnictwo_formularz_ZWZA_2016_04_22v01md-2 

FAV_projekty_uchwal_ZWZA_2016_04_22v01md-1