Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 czerwca 2017 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.802. W maju 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 176. Dla porównania przed rokiem na dzień

1 czerwca 2016 r. liczba klientów wynosiła 1.373, a w maju 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 63. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła

w okresie rocznym o 104%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w maju 2017 r. wyniosła 587.421 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 czerwca 2017 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 862.

Komentarz Dyrektora Sprzedaży Spółki p. Damiana Górki:

W maju spółka Fachowcy.pl Ventures S.A sprzedając 176 pakietów abonamentowych odnotowała historycznie drugi co do wielkości wynik sprzedaży, zwiększając tym samym portfel obsługiwanych klientów do 2802 firm. W minionym miesiącu Spółka uzyskała 18 % progres sprzedaży w stosunku do kwietnia oraz 179% wzrost sprzedaży vs maj 2016. Majowy wynik sprzedaży był możliwy dzięki działaniom nakierowanym na zwiększenie produktywności handlowców - średnia sprzedaż per handlowiec wyniosła w maju 5,33 pakietu i był to najwyższy wynik od początku działalności firmy. W czerwcu spółka zamierza wprowadzić kolejne rozwiązania sprzedażowe mające na celu wzrost efektywności handlowców, dzięki którym prognozuje dalsze wzrosty wolumenu sprzedaży oraz produktywności.