Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2011

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2011
 

Załączniki:

Fachowcy.pl_raport jednostkowy za rok 2011.pdf 
Fachowcy.pl_Załącznik 1_Sprawozdanie finansowe.pdf 
Fachowcy.pl_Załącznik 2_ sprawozdanie z działalności Zarządu.pdf 
Fachowcy.pl_załacznik 3_opinia i raport biegłego rewidenta.pdf 
Fachowcy.pl_załącznik 4_osiwadczenie o stosowaniu dobrych praktyk.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu