Korekta raportu 25/2015

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w raporcie bieżącym numer 25/2015 omyłkowo wskazano jako datę przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego jednostkowego za II kwartał 2015 r., datę 04 września 2015 r., podczas gdy przekazanie raportu okresowego jednostkowego za II kwartał 2015 r. nastąpi dnia 17 sierpnia 2015 r. 
Termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego skonsolidowanego za II kwartał 2015 r. nie ulega zmianie - raport ten zostanie opublikowany w dnia 04 września 2015 r.

W związku z powyższym, niniejsza korekta raportu 25/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. stała się niezbędna.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu